چرا ولدالزنا نمى‏تواند مرجع تقليد يا امام جماعت شود و حال آنكه هيچ گناهى نكرده است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اين ظلم از پدر و مادرش در حقّ او صورت پذيرفته و اينكه نمى‏تواند اين دو منصب را متصدى شود، از باب عظمت اين دو منصب در پيش شارع مقدّس است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن