چرا ولد الزّنا نمی¬تواند مرجع تقلید یا امام جماعت شود و حال آنکه هیچ گناهی نکرده است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: عظمت این دو منصب در نزد شارع مقدّس به حدی است که افرادی باید متصدی آن شوند که در نزد عموم مردم پاک و طاهر باشند و از آلودگی ظاهری مبرّا باشند حتی اگر مقصّر این آلودگی پدر و مادر ولدالزنا باشند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن