چنانچه برای تطهیر مخرج بول و غائط دسترسی به آب نباشد وظیفه چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مخرج بول با غیر آب پاک نمی شود، امّا برای تطهیر مخرج غائط می توان از سه سنگ یا کلوخ پاک و مانند آنها استفاده کرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن