چنانچه شخصى قصد اقامت ده روز كند، آيا مى‏تواند در اين بين به جاى ديگر برود به شرط آن كه از حدّ مسافت شرعى عدول نكرده باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: به نظر ما در صورتى كه يك نماز چهار ركعتى خوانده و از ابتدا قصد مکان دیگر را نداشته است، سفر کمتر از مسافت شرعی اشكال ندارد و به قصد اقامت ضرر نمى‏زند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن