چنانچه فردى با حرام افطار نمايد لكن آن حرام حدّ الهى نداشته باشد مانند افطار با گوشت خوك آيا دو تعزير دارد يا باعث تشديد تعزير روزه‏خوارى مى‏گردد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر موجب خدشه‏دار شدن عفت عمومى جامعه شود، تشديد تعزير هم امكان دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن