چنانچه مکلّف نتواند عمل به احتیاط نماید، آیا اجتهاد مجتهد یا تقلید نسبت به او واجب می گردد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: کسب اجتهاد و یا تقلید از مرجع تقلید واجد شرایط واجب است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن