چنانچه وکیلی برای انجام امری دارای اختیاراتی با حق توکیل به غیر بوده و انجام برخی از این اختیارات را جزئا به وکیل دیگری تفویض نماید ولیکن وکیل دوم از حدود اختیارات تعیین شده ی خود تجاوز و اقداماتی به ضرر موکل اصلی انجام دهد و اصیل پس از اطلاع ، اقدامات وی ( وکیل با واسطه دوم را ) تایید و تنفیذ نکند حکم اقدامات انجام شده چیست ؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

هر گونه اقدام وکیل بر خلاف منویات موکل و اختیارات وکیل باطل است و موکل حق عدم تنفیذ آن را دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن