چندی قبل گوسفندی را جلوی درب منزل خانه مان سر بریدیم. اگر آبی را با شلنگ روی آن خون بگیریم تا زمین را پاک گردانیم و آن آب به لباسمان ترشّح شود لباسمان پاک است یا نجس؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر عین نجاست در آن آب ترشّح شده نباشد، پاک است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن