کسی که آب در اختیار ندارد و یا به دلیل عذرهای دیگر غیر از تنگی وقت نمی تواند غسل جنابت کند، آیا جایز است عمداً خود را در شب های ماه رمضان جنب کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: احتیاطا نباید خود را جنب کند گرچه اگر می تواند تیمّم انجام دهد، بعید نیست که روزه صحیح باشد. لکن قضای روزه موافق احتیاط است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن