کسی که می خواهد حدود ۲۰۰ کیلومتر مسافرت کند یعنی قصد دویست کیلومتر را دارد اگر مسافرت کند و در دو یا سه کیلومتری بماند، آیا نماز را باید شکسته بخواند یا کامل؟ اگر قصد کند که در ابتدا به همان سه کیلومتری برود و بعد، فردای آن روز، مابقی راه را تا دویست کیلومتر برود چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر قصد مسافت شرعی نموده و محل اول بعد از حدّ ترخّص باشد، نماز شکسته است ولی اگر از ابتدا قصد مسافت نکرده بلکه قصد کمتراز مسافت شرعی (۲۲ کیلومتر) کرده و سپس از مکان دوّم قصد مسافرت را دارد همانند فرض دوم نماز تمام است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن