کسی که نمی داند چه مقدار روزه قضا دارد و با فرض داشتن روزه قضا، روزه مستحبّی بگیرد، آیا روزه مستحبّی او صحیح است؟ همچنین اگر کسی معتقد باشد روزه قضا ندارد ولی در واقع روزه قضا بر عهده دارد چطور؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر می داند که روزه هایی از او قضا شده است امّا مقدار آن را نمی داند نمی تواند روزه مستحبّی بگیرد و باید به مقداری که یقین به قضا دارد نیّت روزه قضای واجب کند و اگر معتقد است که روزه قضا ندارد گرفتن روزه مستحبّی بلامانع است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن