کشتن حیوانات غیر موذی مثل سگ و گربه چه صورتی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر عرفاً موذی نباشند و موجب انتقال بیماری نشوند کشتن آنها جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن