گاهى برخى حيوانات غير معمول براى معاينه نزد ما آورده مى‏شود كه از نظر نجاست و پاكى مورد سئوال است از اين جمله نژادهاى مخلوطى است كه از اختلاط گرگ و سگ ايجاد شده است انواعى از اين نوع حيوان كه شباهت زيادى به گرگ دارد با توجّه به پاك بودن گرگ بفرمائيد: اين نژاد مخلوط از نظر نجاست وپاكى چه حكمى خواهد داشت؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: حيوانى كه متولّد از دو حيوان است و مخلوطى از نژاد مثلاً سگ و گرگ است، حكم آن تابع اسم آن حيوان است اگر عرفاً آن حيوان گرگ ناميده شود ولو آنكه بعضى از خصوصيات سگ را دارا باشد، حكم گرگ را دارد و پاك مى‏باشد و اگر عرفاً آن حيوان سگ ناميده شود نجس است ولو آنكه بعضى از خصوصيات گرگ را داشته باشد و اگر عرفاً حيوان سوّمى باشد، اين قسم هم پاك است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن