گاهی اتّفاق می افتد در حالی که مشغول سحری خوردن هستم اذان صبح می گوید و لقمه نانی در دهانم وجود دارد. فرو بردن آن چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر مطمئن باشد وقت داخل شده فرو بردن غذا اشکال دارد و الّا اشکالی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن