گاهی اوقات به هنگام صبح رطوبتی از مخرج بول خارج می شود و انسان شک می کند این رطوبت بول است یا منی. حکم مربوطه را بیان فرمایید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر یقین به نجاست آن دارد ولی شک در بول یا منی بودن دارد، نجس است و باید خود را شسته و لباس آلوده به نجاست را پاک کند، و امّا اگر در اصل بول بودن شک دارد چنانچه استبراء کرده باشد پاک است و الّا حکم به نجاست می شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن