گاهی اوقات پس از بول کردن رطوبتی از انسان خارج می شود، حکم آن چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر استبراء کرده و خود را شسته باشد، پاک است و الّا نجس است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن