گاهی داخل تخم مرغ ها خون دیده می شود؛ حکم مربوطه چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بنا بر احتیاط واجب خون داخل تخم مرغ نجس است، البته در صورتی که خون در زرده تخم مرغ باشد چنانچه پرده آن زرده پاره نشده باشد سفیدی آن پاک است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن