گفتن کار بد یک شخص و برخی از کارهای او که اشکال داشته، غیبت است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر آن کار بد را مخفیانه انجام دهد و شما با گفتن خود آن را آشکار کنید غیبت است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن