درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

در ایّام محرّم مرسوم است که گوسفند ذبح می کنند و خون این گوسفند روی زمین جاری شده و می ماند. اگر آب روی آن بگیریم و یا باران ببارد حکم آبی که ترشّح می شود چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر آب کر یا جاری باشد یا باران باشد پاک است مگر آنکه آن ترشّح همراه با عین نجاست باشد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن