درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

فرق بین فتوا و حکم را بیان فرمایید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نظر مجتهد بر طبق ادلّه شرعیّه را فتوا می گویند ولی حکم آن است که به مقتضیات زمان، مجتهد مبسوط الید حکمی را انشاء می کند که بر همه افراد حتّی مجتهدین دیگر هم واجب است که عمل نمایند.

مشاهده کامل

لطفاً کلمات «احتیاط مستحب»، «احتیاط واجب»، «جایز نیست»، و «علی الاحوط» را توضیح دهید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: احتیاط مستحب همراه فتوا صادر می شود و مقلّد در آن مسئله حقّ رجوع به دیگری را ندارد. در احتیاط واجب، مجتهد فتوا نداده و فقط احتیاط کرده و می توان در آن مسئله به مرجع دیگری رجوع کرد. «جایز نیست» عبارت دیگر «حرام است»

مشاهده کامل

معنای اجتهاد چیست؟ آیا تشخیص موضوع با مجتهد است یا مکلّف؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اجتهاد به معنای سعی و تلاش برای بدست آوردن حکم شرعی از طریقی که شارع اجازه داده، می باشد. تشخیص موضوع با مکلّف است الّا موضوعاتی که مستنبط است یعنی شارع برای آن شرایطی قرار داده است و نیاز است که برای حدود و ثغور

مشاهده کامل

معنای «افضل» و «ینبغی» و «آوردن عمل به قصد رجاء» یا «به رجاء مطلوبیّت» که در فتاوی آمده است چیست؟ فرق بین «عدم جواز» و «حرام» چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: «افضل» و «ینبغی» به معنای استحباب است و «عمل به رجاء» یا «رجاء مطلوبیّت» به معنای عمل به قصد مطلوب بودن آن در نزد شارع است و همچنین بین «عدم جواز» و «حرام» در عمل فرقی نیست.

مشاهده کامل

مقصود از قول مرجع تقلید که می گوید: «الاقوی ذلک و ان لم یخلو عن الاشکال» و «لا یترک الاحتیاط» و «الاحوط ان لم یکن اقوی» و «لایبعد» چیست؟ آیا این تعابیر، فتوی است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: «الاقوی ذلک» فتوی است و «لایبعد» شبیه به فتوی است و باقی الفاظ، احتیاط وجوبی است.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن