درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اجرتی که شخص سلمانی در مقابل ریش تراشی و احیاناً آرایش زنانه نمودن مردان دریافت می کند چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اجرت در مقابل ریش تراشی حرام است و سلمانی مالک آن نمی شود و آرایش زنانه که مخصوص زنهاست در مورد مرد حرام و اجرت در مقابل آن هم حرام است.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن