درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

با سلام و احترام خدمت شما ؛ آیا عنن زوج پس از عقد ( ۱ – قبل از نزدیکی ، ۲ – پس از نزدیکی و جماع ) موجب حق فسخ نکاح برای زوجه هست یا خیر ؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما : عنن زوج در صورتی از موارد جواز فسخ نکاح زوجه است که مرد هرگز نتواند نزدیکی کند ولی اگر بتواند نزدیکی کند ( حتی اگر یک بار باشد) از موارد جواز فسخ نکاخ توسط زوجه نیست.

مشاهده کامل

بسمه تعالی ۱- لاک زدن یا ناخن مصنوعی چسباندن بر روی دست، در غیر ضرورت و به قصد زیبایی یا آرایش ، با علم به اینکه امکان برداشت آن در اوقات نماز امکان پذیر نبوده یا مشقت آور است ، جایز است ؟ ۲-  اگر در هنگام نماز امکان برداشتن آن نباشد و وضو و غسل را به صورت جبیره بگیرد ، آیا واجب است در اولین فرصت ، برای نمازهای بعدی درصدد برطرف نمودن آن باشد ، یا اینکه میتوان سالها بدون ضرورت ناخن مصنوعی بکار برد و به طور معمول وضو به قصد جبیره گرفت؟ و آیا این کار گناه محسوب میشود یا خیر؟ ۳- در هر صورت اگر ضرورت یا مشقت را در خصوص وضو بپذیریم ، آیا در هنگام حضور در اجتماع یا خرید یا حضور در محل کار که نامحرم حضور دارد آیا پوشیدن دستکش واجب است ؟ و اگر این کار برای هر روز مشقت داشته باشد ، میتوان با لاک یا ناخن مصنوعی در برابر نامحرم حاضر شد؟ راه حل آن چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما : ۱_ لاک زدن و کاشت ناخن مصنوعی ایجاد مانع عمدی برای وضو و غسل است لذا جایز نمی باشد. ۲_ اگر صرفا برای زیبایی کاشت ناخن صورت گیرد و بتواند آن را بردارد یعنی برداشتن آن موجب ایجاد عسر و حرج و ضرر برای

مشاهده کامل

با سلام در موردی که نکاح موقت به مدت سی سال منعقد شده باشه و مهریه به میزان ۱۱۴ سکه تعیین شده باشه و زوجین دو سال با یکدیگر زندگی کرده باشند در صورت فوت زوجه چه میزان مهریه به زوجه تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما : با توجه به فوت زوجه، مهریه ایشان هم به نسبت مدت زمانی که در کنار هم بودند ( در فرض سئوال دو سال)  تقسیط شده و به ورثه پرداخت می شود.

مشاهده کامل

اگر خانواده عروس و داماد بر مهریه ای در جلسه بله برون توافق کردند و سپس به عنوان تبرک از عالمی که حاضر نبود به آن مهریه عقد را جاری کند ، خواستند که عقد را به مهریه‌ای کمتر که او می‌پذیرد، بخواند. بعد از آن، عقد دیگری توسط شخصی دیگر -مثلا محضر دار – به مهریه توافق شده اولیه در جلسه بله برون، خوانده شد. حال سؤال این است، با توجه به اینکه در زمان عقد اولیه، طرفین در مورد مهریه مقدار دیگری در ذهن داشتند، مهریه‌ای که بر ذمه داماد می آید کدام است؟ مهریه مورد توافق در جلسه بله برون که محضر دار هم بر اساس آن عقد را انجام داد یا مهریه‌ای که در صیغه عقد اول ذکر شده است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما : ملاک در مهریه همان مبلغی است که دو طرف توافق کرده اند و با رضایت طرفین بوده است

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن