درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

بسمه تعالی ۱- لاک زدن یا ناخن مصنوعی چسباندن بر روی دست، در غیر ضرورت و به قصد زیبایی یا آرایش ، با علم به اینکه امکان برداشت آن در اوقات نماز امکان پذیر نبوده یا مشقت آور است ، جایز است ؟ ۲-  اگر در هنگام نماز امکان برداشتن آن نباشد و وضو و غسل را به صورت جبیره بگیرد ، آیا واجب است در اولین فرصت ، برای نمازهای بعدی درصدد برطرف نمودن آن باشد ، یا اینکه میتوان سالها بدون ضرورت ناخن مصنوعی بکار برد و به طور معمول وضو به قصد جبیره گرفت؟ و آیا این کار گناه محسوب میشود یا خیر؟ ۳- در هر صورت اگر ضرورت یا مشقت را در خصوص وضو بپذیریم ، آیا در هنگام حضور در اجتماع یا خرید یا حضور در محل کار که نامحرم حضور دارد آیا پوشیدن دستکش واجب است ؟ و اگر این کار برای هر روز مشقت داشته باشد ، میتوان با لاک یا ناخن مصنوعی در برابر نامحرم حاضر شد؟ راه حل آن چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما : ۱_ لاک زدن و کاشت ناخن مصنوعی ایجاد مانع عمدی برای وضو و غسل است لذا جایز نمی باشد. ۲_ اگر صرفا برای زیبایی کاشت ناخن صورت گیرد و بتواند آن را بردارد یعنی برداشتن آن موجب ایجاد عسر و حرج و ضرر برای

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن