درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی (مدظله العالی) سوال) براساس موازین فقهی ، آیا برای اثبات امر تعزیری ( و نه حدود ) مطلق اقرار نزد حاکم برای اعمال مجازات کفایت میکند یا مستلزم مطابقت آن با سایر ادله ، شواهد و یا قرائن است؟ حکم چنین اقراری درصورتیکه عندالحاکم نباشد، چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما : اقرار مقر برای اثبات امر تعزیری کفایت میکند و نیاز به تطبیق با شواهد و ادله دیگر نیست مگر از قرائن کذب مقر ثابت شود و اگر در نزد حاکم نباشد اعتبار ندارد مگر حاکم علم قطعی به وقوع امر تعزیری حاصل کند.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن