درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر كسى به علّت مرض زنانگى چند سالى عادت نشود و بعد براى مرضش به دكتر مراجعه كند و دكتر او را از رحم معاينه كند و خون از رحم او خارج شود آيا غسل دارد يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر يقين ندارد كه خون حيض يا استحاضه است، غسل ندارد مخصوصاً اگر احتمال دهد كه خون زخم باشد.

مشاهده کامل

اخيراً خانم¬ها براى جلوگيرى از باردارى آمپولى را تزريق مى‏كنند كه از آغاز تا پايان تأثير آن به تدريج از آنان خون جارى مى‏شود بفرمائيد: چه خونى است و حكم نماز و روزه آنان چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر در ايّام عادت ماهانه خون مى‏بيند و سه روز پشت سر هم است و صفات حيض را داراست حيض است و الاّ بايد وظيفه مستحاضه را انجام دهد.

مشاهده کامل

اگر زنى در يك ماه، چند مرتبه خون ببيند و در هر مرتبه، ده روز پاك است و در ماه آينده موعد قاعدگى‏اش، خونى را كه مى‏بيند صفات حيض را ندارد، وظيفه او نسبت به چند مرتبه خون ديدن در يك ماه و خون ديدن بدون صفات حيض چيست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در ماه اوّل كه دو مرتبه خون ديده، اگر بين آن دو خون ده روز پاك بوده هر دو را حيض قرار دهد و در ماه آينده كه صفات حيض را ندارد، حيض نيست بلكه استحاضه است

مشاهده کامل

زنى جنب بوده و قبل از غسل جنابت حيض شده آيا مى‏تواند قبل از پاك شدن از حيض غسل جنابت كند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اشكال ندارد و برای رفع کراهت غذا خوردن انجام غسل شایسته هم می باشد ولى در هنگام غسل حيض احتیاطاً غسل جنابت را هم نيّت كند و براى نماز، وضو هم بگيرد.

مشاهده کامل

زنى پس از ايّام عادت كه معمولاً شش يا هفت روز است پاك شده ولى بعد از آن باز خون زرد رنگى مى‏بيند، شكّ دارد خون حيض است يا نه و آيا تا ده روز تمام مى‏شود يا نه، وظيفه‏اش چيست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ملحق به ايّام عادت است و بايد كلّ روزها را تا ده روز تمام نشده حيض حساب كند ولى نماز و روزه خود را احتیاطاً بجا آورد و اگر بعداً معلوم شد كه اين مدت حيض بوده دوباره احتیاطاً روزه را قضا كند.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن