درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

با نام خدا ضمن سلام؛ در صورت امکان به این پرسش¬ها پاسخ دهید: ۱ـ اگر مسلمان سبب جنایت بر ذمّی، مسیحی، یهودی یا غیر کتابی شود، دیه نفس و دیه عضو نسبت به آنان چگونه محاسبه می¬شود؟ آیا قواعد فقه اسلامی درباره آنان جاری است؟ در غیر این صورت زیان وارد شده به آنان چگونه جبران می¬شود؟ ۲ـ در معاهدات بین المللی که دولت اسلامی در آنان عضویت دارد، آیا دیگر دولت¬های عضو «معاهد» (به معنای مصطلح فقهی) محسوب می¬شوند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما : ۱_ دیه نفس کافر ذمی خواه یهودی یا مسیحی یا مجوسی باشد هشتصد درهم شرعی است و دیه زن کافره ذمیه نصف دیه مرد کافر ذمی است و دیه اعضای آنها به نسبت دیه آن عصو به نفس مسلمان محاسبه شده و از هشتصد

مشاهده کامل

با عرض سلام فردي که داراي يک چشم سالم است و چشم ديگرش مادرزادي نابيناست. مورد جنايت واقع ميشود: ۱. در فرضي که جاني، هر دو چشم اين فرد را از حدقه در آورد چه مقدار ديه ثابت مي شود؟ ۲. در فرضي که جاني، چشم ناسالم فرد مذکور را از حدقه در آورد و فقط بينايي چشم سالم همين فرد را با بقاء جرم چشم، از بين ببرد چه مقدار ديه ثابت مي شود؟

باسمه تعالی ۱_ در مورد چشم سالم باید نصف دیه داده شود و در مورد چشم ناسالم باید یک سوم دیه داده شود. ۲_ در مورد چشم ناسالم باید یک سوم دیه داده شود و در مورد چشم سالم که بینایی آن را از بین برده است نصف دیه داده

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن