درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اینجانب مدرس قرآن هستم. با توجّه به این که گاهی عادت زنانگی هنگامی است که بایستی برای تدریس به کلاس بروم و از طرفی خواندن بیش از هفت آیه بر حائض حرام است، وظیفه حقیر چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: خواندن بیشتر از هفت آیه برای زن حائض کراهت دارد نه حرمت؛ امّا سوره هایی که سجده واجب دارد حتّی بسم الله آن را نباید بخواند.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن