درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

شخصی در ابتدای سنّ بلوغ، روزه می گرفته ولی در اثناء روزه، استمناء نموده و جنب شده و به همین صورت، چند روز روزه گرفته است در حالی که جهل داشته به اینکه برای روزه گرفتن تطهیر از جنابت واجب است. آیا قضای روزه های آن روزها کافی است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: علاوه بر قضای روزه ها، باید برای روزه ای که با استمناء باطل کرده کفّاره جمع، و برای روزه های دیگر که با باقیماندن بر جنابت باطل کرده کفّاره عمد بدهد. مگر جاهل قاصر بوده باشد یعنی امکان یادگیری مسئله برای او وجود نداشته است.

مشاهده کامل

اگر شخصی در حال جنابت، چند روز روزه بگیرد و نداند که طهارت از جنابت، شرط صحّت روزه است، آیا کفّاره روزه هایی که در حال جنابت گرفته بر او واجب است یا این که قضای آنها کافی است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: قضا دارد و اگر امکان پرسش وجود داشته و عمدا بی توجهی کرده است، باید کفاره عمد بدهد.

مشاهده کامل

شخصی بر اثر جهل، مدّت ده سال نماز نخوانده و روزه هم نگرفته است. حالا توبه نموده ولی تمکن مالی ندارد و نمی تواند همه روزه ها را قضا نماید. آیا فقط استغفار کند کافیست؟ اگر کفّاره روزه ها را باید بپردازد چگونه می تواند این کار را انجام دهد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید به هر مقدار که میتواند روزه ها را قضا کند و نمازها را بخواند و اگر عمدا روزه را نگرفته است، به مقداری که توان دارد کفاره عمد بپردازد حتی اگر به صورت اقساطی و در چند مرحله باشد و اگر اصلا تمکن پرداخت

مشاهده کامل

شخصی مشغول انجام خدمت سربازی است و به علّت مسافرت و حضور در محل خدمت، نمی تواند روزه ماه رمضان سال گذشته را بگیرد، و هنگام حلول ماه رمضان امسال نیز در محل خدمت است و احتمال دارد که باز هم نتواند روزه بگیرد. اگر پس از پایان دوره خدمت سربازی بخواهد روزه این دو ماه را قضا نماید، آیا کفّاره هم بر او واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: کفّاره غیر عمد بر او واجب است.

مشاهده کامل

افرادی که برای انجام وظیفه دینی در ماه رمضان مسافرت می کنند، اگر بعد از چندین سال بخواهند روزه بگیرند، آیا باید کفّاره هم پرداخت نماید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورت تأخیر در انجام قضا تا ماه رمضان سال بعد باید علاوه بر قضای آن به ازای هر روز یک کفّاره غیر عمد بپردازد.

مشاهده کامل

زنی در دو سال متوالی، در ماه رمضان، حامله بوده و قدرت روزه گرفتن را در این ایّام نداشته است ولی الآن این توانایی را دارد؛ حکم او چیست؟ آیا کفّاره بر او واجب است یا قضای آن را به جا آورد کفایت می کند؟ تأخیر او در قضای روزه چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید قضای روزه ها را بگیرد و برای هر روز یک کفّاره غیر عمد هم بپردازد و در صورت تأخیر در انجام قضا تا ماه رمضان سال بعد به ازای هر روز یک کفّاره دیگر هم برای تأخیر بپردازد و نباید عمداً روزه ها را

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن