درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

شركت در عروسي¬ها و مجالسى كه محرم و نامحرم مختلط¬اند چه صورت دارد؟ و اجازه دادن والدين به فرزندانشان جهت شركت در اينگونه محافل چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چون معمولاً مجالس مذكور مشتمل بر نظر حرام و ديگر مسائل محرّمه است شركت در اينگونه محافل جايز نيست و والدين بايد در رفت و آمد فرزندانشان به مجالسى كه موجب مى‏شود آنها به حرام كشيده شوند مواظبت نمايند و به آنها اجازه شركت در

مشاهده کامل

اخيراً مسابقاتى برگزار مى‏كنند كه شركت كنندگان دختران و پسران بطور مختلط و تماشاچيان هم زنان و مردان هستند كه بعضى حركات زننده موجب عادى شدن روابط و ريختن حجاب و حياى دختران مى‏شود نظر مبارك چيست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: هرگونه رفتاری كه موجب از بين رفتن حجب و حياى عمومى جامعه گردد جايز نيست.

مشاهده کامل

گروه¬هاى سرود متشكّل از دختران و پسران به شكل نامناسب در محافل عمومى به اجراى برنامه مى‏پردازند تشكيل و اجراى برنامه و شركت در چنين محافلى چه حكمى دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: همخوانى در صورتى كه مشتمل بر حرام نباشد، اشكال ندارد و امّا هر صورتى كه موجب خدشه‏دار شدن عفّت عمومى جامعه گردد، جايز نيست و بايد از شركت در چنين جلساتى اجتناب نمود.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن