درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

زنى فوت كرده مهريه و جهيزيه ماترك اوست ورثه او عبارتند از شوهر، پدر، مادر و يك دختر چگونه ماترك را تقسيم كنند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: يك چهارم اموال متعلّق به شوهر است و بقيّه اموال را پنج قسم مى‏كنيد و پدر يك قسم، مادر يك قسم و سه قسم را دختر مى‏برد مگر مادر حاجب داشته باشد.

مشاهده کامل

هرگاه مهريه زنى غير از وجه نقد باشد همانند سفر حجّ، تعليم قرآن يا كتابت و… و قبل از رفتن به حجّ يا تعليم بميرد بفرمائيد: الف – آيا اين حقّ به ورثه مشاراليها منتقل و توسط آنها قابل مطالبه مى‏باشد؟ ب – آيا مى‏توان بين سفر حجّ يا تعليم در دو فرض قيام و عدم قيام به شخص تفاوتى قائل شد؟ (مثلاً گفته باشد من تو را به حجّ مى‏برم يا تعليم مى‏كنم يا اينكه هزينه حجّ يا تعليم تو را مى‏پردازم) ج – در صورت انتقال به ورثه نحوه استيفاء چگونه است؟(مثلاً در حجّ آيا بايد فقط حجّ نيابتى انجام داد يا اينكه ورثه مى‏توانند ما به الازاء مالى حجّ را مطابق سهم الارث خود تقاضا كنند) د – بطور كلّى هرگاه مهريه از جمله امور غير مالى باشد آيا قابليّت انتقال به ورثه را دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف – به ورثه منتقل خواهد شد. ب – تفاوتى نمى‏كند و مبدّل به قيمت مى‏شود. ج – اگر زن در زمان حيات، حجّ بر گردن او مستقرّ گرديده باشد بايد ورثه به مقدارى كه امكان بجا آوردن حجّ نيابتى بلدى باشد، از مرد بگيرند

مشاهده کامل

جهيزيّه دخترى كه شوهر كرده، پس از مرگ دختر از آنِ كيست بر فرض اين كه داراى اولاد از همسرش مى‏باشد آيا از آنِ ورثه است يا از آنِ پدر و مادر؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بستگى به نحوه پرداخت جهيزيّه دارد اگر پدر و مادر به او بخشيده‏اند كه نوعاً اين چنين است، جهيزيّه جز تركه مى‏باشد و تمام ورثه طبق سهم خود ارث مى‏برند.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن