درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر كسى در زمان اصلاحات اراضى زمينى را از ارباب خريد و بعد وصيّت كرد كه چون اين زمين ارباب رعيتى است زن من هم از آن ارث ببرد آيا اين نحوه وصيّت نافذ است يا خير و بفرمائيد كه راه حلّ شرعى چيست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر اصل زمين را خريده و ارباب هم اعلام رضايت نموده، زن از اصل زمين ارث نمى‏برد و اگر واقعاً اصل زمين را نخريده بلكه دست دارمى و حقّ استفاده از زمين را خريدارى نموده در اين صورت زن به نسبت حقّش ارث مى‏برد بنابراين

مشاهده کامل

در قريه‏ اى كه قسمتى از آن در دامنه كوه است و آب آن را فرا نمى‏گيرد و قسمت ديگر هم آبگير و مزروعى است آن قسمت را كه در دامنه كوه بوده اهالى قريه مسطح نموده و در آن خانه بنا كرده‏اند ولى تمام آنها از اراضى دائره و باير، مشهور به موقوفه است در اين صورت زن كه هشت يك بر است از كليه متصرفى اعمّ از خانه و غيره ارث مى‏برد يا خير؟ و همچنين وقف جبال كه باير و حاصلخيز نيست صحيح است يا فقط اراضى مزروعه بايد متعلّق وقف باشد و در مندرجات وقفنامه هم اشاره به زمين-هاى مزروعى است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: البته اگر زمين باير و داراى استفاده باشد مثل آنكه مرتع باشد و يا از شن و ماسه زمين استفاده مى شود، وقف اشكال ندارد ولى زن از اصل زمين ارث نمى‏برد اضافه بر اينكه زمين مذكور وقف است و لذا به ارث نمى‏رسد پس

مشاهده کامل

زن حامله‏اى با جنينى كه روح در آن ولوج كرده در تصادفى كشته شده است سهم شوهر (پدر جنين) از ديه چقدر است و آيا مى‏توان گفت به دليل اينكه جنين عضوى از بدن مادر محسوب مى‏شود سهم شوهر (پدر جنين) از ديه جنين يك چهارّم است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: سهم ارث پدر نسبت به جنين ربطى به سهم مرد از زن ندارد و ارث پدر نسبت به جنين همان است كه پدر از فرزند با حالات مختلف ارث مى‏برد.

مشاهده کامل

مردى زنى را عقد موقّت كرده و مدّت را فراموش نموده بعد مرد و يا زن فوت نمود، آيا از يكديگر ارث مى‏برند و آيا بچّه‏هاى اين زن صيغه‏اى كه از شوهر قبل هستند از اين شوهر ارث مى‏برند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر مقصود از اين جمله اين باشد كه مدّت را در عقد فراموش كرده تبدّل عقد به دائم مشكل است و لذا بايد در مسئله ارث هم مصالحه گردد و بچّه‏هائى كه از شوهر ديگر دارد، از اين شوهر ارث نمى‏برد و اگر مقصود اين

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن