درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

شخصى فوت شده و پنج فرزند دارد چهار تا از فرزندان كه از يك مادر مى‏باشند از ثمره و غير ثمره درختان پدر استفاده مى‏كنند و براى يكى از فرزندان پسر كه از يك مادر ديگر است هيچ حقّى قائل نمى‏شوند، آيا اين درختان براى همه فرزندان است يا براى آن چهار نفر؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: آنان حقّ ندارند هيچكدام از ورثه را از ارث محروم كنند و اموال باقيمانده متعلّق به تمامى فرزندان است و بين آنها تقسيم مى‏شود.

مشاهده کامل

وارثین حین الفوت شخص متوفی دو پسر و یک دختر می باشد و در میان ماترک وی علاوه بر اموال منقول و غیر منقول یک دوربین شکاری و دو عدد تفنگ شکاری قدیمی و تعدادی تسبیح و انگشتر که مورد استفاده شخصی و اختصاصی متوفی بوده است نیز وجود دارد. این وسائل فوق الذکر باید به چه صورت بین وراث تقسیم شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: فقط تسبیحی که متوفی بیشتر استفاده می کرده و همچنین انگشتر متعلق به پسر بزرگتر است ولی بقیه مواردی که ذکر شد بین ورثه علی ما فرض الله تقسیم می شود.

مشاهده کامل

پدر بنده دارای مالی به ارزش حدوداً ده میلیارد تومان بوده است. در اثر سکته مغزی بیمار شدند و حالت عادی نداشتند. ما چهار خواهر و یک برادر فرزندان او هستیم. برادرمان با همکاری اقوام همسرش و سوء استفاده از بیماری پدر همه اموال وی را به نام خودش سند زده و زیر سند را هم خودشان امضاء نمودند. مادر پیرم را از خانه اش بیرون کردند و با فریب و سند سازی وانمود کردند که مادرم مهریه اش را گرفته و هیچ حقی ندارد. برای گرفتن حق خود چندین بار شکایت کردیم ولی هر بار این برادر وکلا را با پول می خرید. ما برای گرفتن حق خود باید چگونه اقدام کنیم خواهشاً راهنمایی بفرمایید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: با فرض گفته شده و اینکه برادر با فریب پدر را به زدن سند به نام خود وادار کرده و پدر نیز دارای حال خوش جسمانی و اختیار کامل نبوده است، عمل برادر شما حرام بوده و حق تصرف در اموال پدر را در مقدار

مشاهده کامل

در برخی از مناطق رسم بر این است که پدر داماد در جلسه تعیین مهریّه، قسمتی از اموال خود را به عنوان مهریّه به عروس خویش اهدا می نماید. اگر پدر داماد مثلاً یک دانگ از یک ملک را به عنوان مهر به عروس خویش بخشیده باشد آیا در موقع تقسیم ارث، آن پسر از مابقی سهم آن ملک ارث می برد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: سهم پسر از ارث، غیر از سهم عروس به عنوان مهریّه است و لذا پرداخت سهم عروس، موجب کاهش یا تلف شدن سهم پسر از ارث نمی شود و به قوّت خود باقی است.

مشاهده کامل

پدر اینجانب از همسر اوّل خود، یک پسر و یک دختر داشته و از همسر دوّم فقط یک پسر داشت که اینجانب می باشم. بنده در زمانی که پدرم را از دست دادم هفت سال داشتم. وقتی پدرم از دنیا رفت برادر بزرگم که دارای خانواده نیز بود وصیّت نامه را زیر پا گذاشت و تمام زمین آبی و دیمی را به تصرّف خود درآورد و من را با مادرم از خانه پدریم بیرون کرد. بزرگان منطقه، زمین ها را بین ما تقسیم کردند و قسمتی از همان زمین را به اینجانب واگذار کردند که در آن زمان بالغ نبودم. بنده قبول کردم و هنوز هم قبول دارم ولی باز برادرم همان زمین تقسیم شده را به هم می زند و تصمیم بزرگان را زیر پا می گذارد. از نظر شرعی و قانونی، تکلیف من با ایشان چگونه می باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: شما حقّ شرعی را طلبکار هستید و اگر برادر شما حقّ شما را نپردازد گناهکار است و تصرّف او غاصبانه و حرام می باشد.

مشاهده کامل

الف: بعد از فوت پدرم، من صغیر بودم و برادرم خود را صاحب و مالک اموال می دانست. از پدرمان دو قطعه زمین به ما ارث رسیده بود که برادرم بدون هماهنگی آن دو را فروخته است. اینجانب الان بالغ و عاقل شده و به سنّ قانونی رسیده ام. چون برادرم بدون اجازه من زمین ها را فروخته است بنده قصد دارم دو قطعه زمینی را که ایشان فروخته است از خریدار پس بگیرم. آیا از نظر شرعی و قانونی می توانم چنین اقدامی کنم؟ ب: در منطقه ما، سایر مردم بعد از فوت فرد، یک سهم اضافی برای ازدواج فرزند صغیر در نظر می گیرند. که برادرم برای من درنظر نگرفته است. آیا از نظر شرعی می توانم مطالبه چنین حقّی را داشته باشم؟ ج: طبق احکام شرعی، بعد از فوت شوهر، زن از شوهرش یک هشتم اموال را به ارث می برد ولی با وجودی که خود پدرم نیز به زبان اقرار کرده بود که از ملک هم به مادرم بدهند مادر اینجانب را از گرفتن چنین حقّی محروم کردند. آیا مادر اینجانب بعد از گذشت چندین سال از فوت پدرم می تواند حقّ سهم خودش را بگیرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف: اگر بدون مصلحت صغیر فروخته شده باشد شما می توانید معامله را بهم بزنید ولی اگر با مصلحت انجام شده فقط برادر بزرگتر بدهکار است. ب: سهم اضافی از نظر شرعی صحیح نیست مگر آنکه پدر وصیّت کرده باشد به سهم اضافی که از

مشاهده کامل

الف: پدر بزرگ ما حدود ۶۰ سالی است که از دار دنیا رفته و دارای چند پسر و دختر بود. عموها و پدر ما آنچه از اموال منقول مانده بود را محاسبه کرده و سهم الارث عمّه ها را داده اند ولی از زمینهای مزروعی که پدر بزرگ ما آباد کرده بود چیزی به عنوان ارث به ایشان ندادند. الان یکی از عمّه های ما زنده است و از آن زمینهای مزروعی آباد کرده پدر خویش ادّعای ارث دارد. آیا از نظر شرعی به عمّه هایمان بابت ارث بدهکاریم؟ ب: دو قطعه زمین خانه سرا نیز برای پدر بزرگ ما بوده است که دارای سند است. عمو و پدر ما طبق صورت اموال موجود، سهمی از این دو قطعه زمین به عنوان ارث به عمّه ها ندادند چون در آن زمان عرف محلّی چنین بود که زمینها و خانه سرا را به خواهران خود به عنوان ارث نمی دادند. آیا ما شرعاً باید ارثیّه عمّه ها را از این دو زمین بدهیم؟ نماز هایی که در این خانه سراها خوانده ایم چه حکمی دارند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف: تمام زمین¬های پدر بزرگ شما که در زمان فوت ایشان، آباد بوده است و به عمّه هایتان داده نشده باید محاسبه گردد و سهم هر یک از عمّه ها داده شود و حتّی عمّه هایی که فوت کرده اند از آن زمین¬ها و اموال

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن