درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

ورثه مرحوم پدر عبارتند از ۵ پسر و يك دختر و همسر كه يك پسر و يك دختر از زن ديگر پدر ما مى‏باشد آيا در نحوه تقسيم ماترك تفاوتى است يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تفاوتى در نحوه تقسيم ماترك نيست و تمامى فرزندان و همسر ارث مى‏برند و پسر دو برابر دختر ارث مى‏برد و همسر يك هشتم.

مشاهده کامل

شخصى مى‏گويد بعد از مردنم ارث دخترم را مطابق پسرم بدهيد آيا اين وصيّت به نحوى كه از ثلث برداشته شود صحيح است؟

  باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر سهم زيادى كه براى دختر وصيّت شده از ثلث اموال باشد و ثلث كفايت كند مى‏توانند بردارند و اشكال ندارد و الاّ بايد ورثه اجازه بدهند.

مشاهده کامل

اگر مادرى فوت كند و اموال او ثبت و صورتجلسه شود و تحويل پدر داده شود تا در هنگام ازدواج دختر تحويل او گردد آيا شرعاً جايز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر دختر صغيره نيست و اجازه تصرّف در اموال را مى‏دهد اشكال ندارد و اگر صغيره است تصرّف در اموال اشكال دارد مگر آنكه پدر ضمانت نمايد كه به صغيره ضررى در مورد اموال نخورد و از باب ولايت اجازه تصرّف بدهد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن