درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

آیا شخص می تواند در غیر وطن خود و بدون قصد ده روز، نذر سه روز روزه کند برای اعتکاف و معتکف شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چنین نذری صحیح نیست و منعقد نمی شود، البته اگر وقتی مسافر نیست نذر روزه کند مقیّداً به سفر و یا تصریح کند به اینکه در سفر باشد یا در حضر و بعد از انعقاد نذر سفر کند، اشکال ندارد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن