درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

برخی از فقهاء جرم محاربه را اینگونه تعریف کرده اند: محارب آن کسی است که شمشیرش را برهنه کند یا آن را تجهیز نماید تا مردم را بترساند (تحریر الوسیله)، حال آیا ترساندن باید متقارن فعل ارتکابی (عنصر مادی) باشد، یا چنانچه ترس پس از وقوع جرم هم حادث شود کفایت می کند؟ مثلاً دو نفر با سلاح گرم در خیابان متعرض شخصی می شوند که وی را با سلاح زخمی و پول وی را می ربایند بعداً فیلم آن در دسترس عموم قرار می گیرد، آیا در صورت خوف در این فرض، بزه متصور است یا خیر؟ اقدام به این عمل چه مدت زمان پس از وقوع جرم ملاک خواهد بود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ملاک در صدق محارب ترساندن مردم در هنگام ارتکاب فعل و متقارن آن می باشد، و وجود خوف از طریق فیلم و امثال آن به تنهایی موجب صدق محارب نیست.

مشاهده کامل

کسی که در مشارکت ۲ فقره سرقت محموله فرش با سلاح سرد اولی چوب و دومی چاقو در جاده بی آنکه نا امنی و رعب وحشت ایجاد شود در اثر مقاومت مالک فرش پس از ایراد ضرب به سر و جمجمه و ایراد جرح با چاقو به پهلو و بستن دست و پا و دهان و رهایی در بیابان منجر به قتل شود و پزشکی قانونی علت فوت را مشخص نکند: ۱- حکم شرعی فعل مجرمانه چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: قطع طریق معمولا از مصادیق محاربه می باشد.

مشاهده کامل

اینجانب قاضی دادگاه انقلاب می باشم، با توجه به قاعده کلی در تعزیرات جرم اعدام به جز محاربه و افساد فی الارض مصداقی ندارد، آیا مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر بنده را از لحاظ مسئولیت شرعی مبرا می کند یا نه ؟ آیا جرم تعزیری مواد مخدر که در قانون برآن مجازات اعدام تعریف شده است مصداق یا مصادیق شرعی دارد یا نه؟ در صورت صدور حکم اعدام با توجه مأذون بودن قاضی مسئولیت شرعی متوجه چه کسی خواهد بود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: حکم اعدام بر اساس اثبات افساد فی الارض در مورد قاچاقچیان می باشد لذا اگر حکم قانونی باشد اجرای آن مشکل شرعی ندارد.

مشاهده کامل

الف) بغی چیست و مجازات باغی چیست؟ ب) آیا کسی که بر علیه حکومت اسلامی از طریق قیام مسلحانه یا از هر طریقی مثل کودتا و یا جنگ نرم به مقابله بر خیزد باغی محسوب خواهد شد یا فقط شامل قیام مسلحانه خواهد شد؟ ج) آیا در زمان غیبت معصوم علیه السلام قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ د) مراد از حاکم اسلامی ولی فقیه است یا هر کسی که برجامعه اسلامی حکومت می کند؟  

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف) اقدام بر علیه حکومت اسلامی از هر طریقی مصداق بغی است و باغی ـ به یکی از طرق مذکور در کتب احکام ـ به قتل می رسد. ب) کسی که بر علیه حکومت اسلامی اقدام کند باغی است و اختصاص به قیام مسلحانه ندارد.

مشاهده کامل

الف) محاربه چیست؟ ب) مراد از سلاح در متن «تجرید السلاح لإخافة الناس» سلاح سرد و گرمی که امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد هست یا هر سلاحی مثل انتشار بیماری های میکروبی و غیره … که امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد و باعث خوف و هراس جامعه می شود را هم شامل می شود؟ ج) آیا مجازات آن اختیاری هست یا اینکه بر حسب نوع و میزان جرائم و آثار آن فرق می کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف) هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است و میان سلاح سرد و سلاح گرم تفاوتی نیست. ب) تفاوتی بین سلاح سرد و گرم نیست. البته انتشار بیماری

مشاهده کامل

الف) افساد فی الارض چیست؟ ب) آیا از حدود محسوب می شود؟ ج) مجازات افساد فی الارض چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف) اقداماتی که موجب فساد در زمین شود حتی اگر مسلحانه نباشد مثل تشکیل گروه های مواد مخدر، گروه های بر انداز نظام و امثال آن فساد فی الارض می باشد. ب) از حدود است و لو آنکه فقهاء جزو حدود نشمارده باشند. ج) مجازات

مشاهده کامل

اگر عده ای به دلیل عدم دقت کافی و عدم درک صحیح از سخنان یا نوشته های یک اندیشمند مسلمان برداشت غلط و انحرافی داشته باشند در صورتی که خود فرد گوینده یا نویسنده با این افکار انحرافی و برداشت های غلط مخالف باشد می توان فرد مذکور را مفسد فی الارض نامید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در اینگونه موارد مراجعه به ظهور کلام یا نوشتار گوینده یا نویسنده می شود و لذا اگر ظاهر کلام یا نوشتار آن فرد حاوی مطالب انحرافی یا مفسده انگیز نباشد به گونه ای که عرفاً افساد فی الارض صدق نکند حکم افساد فی الارض جاری

مشاهده کامل

آیا افساد فی الارض شامل ترویج عقاید باطل و انحراف نمودن مردم از دین می شود؟ به عنوان مثال فرقه های ضاله مانند فرقه عرفان کیهانی یا سایر عرفان های کاذب در سطح گسترده به تغیر عقاید مردم و بی دین نمودن آنان بپردازند.

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چنانچه موجب انکار ضروریات دین و یا ترویج گسترده فساد در میان مردم شوند و عقاید آنها مروج این افکار باطل و انکار عملی و اعتقادی در سطح گسترده شود، حکم افساد فی الارض نیز جاری است.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن