درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

آيا روحانيونى كه پاى مصنوعى دارند مى‏توانند امام جماعت باشند در حالى كه طمأنينه نماز از بين نرود و در صورتى كه نظر فتوايى داريد آيا راهى براى اينكه مقلّد شما در اين مسئله از ديگرى تقليد كند وجود دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: به نظر ما كسى كه يكى از مواضع هفتگانه او نقصان دارد به طورى كه سجده او كامل نيست نمى‏تواند امام جماعت باشد زيرا به طبع اوّليه امام جماعت بايد فرد صحيح و سالم باشد و دليلى بر استثناى اينگونه افراد نداريم و اگر در

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن