درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

در مواقع بحرانی که با کمبود شدید آب و کفن مواجه هستیم و تأخیر در غسل، تیمم و کفن و دفن موجب وهن یا متعفن شدن اجساد می‍شود، حکم موارد زیر چیست؟ ۱) اگر آب به اندازه یک یا دو غسل باشد؟ ۲) اگر آب فقط برای غسل دادن تعدادی از اموات وجود دارد؟ آیا تنها همان چند نفر غسل کامل داده شوند و بقیه را تیمم دهند یا هر کدام را مثلاً یک غسل و دو تیمم بدهند؟ ۳) اگر پارچه برای کفن نباشد آیا می‍توان از پتو، پلاستیک یا لباس آلوده و نجس میت به عنوان کفن استفاده کرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ۱) باید غسل داده شود و برای بقیه آن تیمّم بدل از غسل کرد. ۲) برخی افراد را غسل کامل دهند و بقیه را تیمّم دهند. ۳) از پتو، پوست حیوان و هر چیز پاکی استفاده کنند و استفاده از شیء نجس جایز نیست و

مشاهده کامل

آیا می‍توان در صورت جراحت و خون‍ریزی، میّت را به صورت جبیره‍ای غسل داد؟ در صورت جواز کیفیت آن چگونه است؟ اگر غسل جبیره‍ای ممکن نباشد آیا می‍شود آن را تیمم جبیره‍ای داد؟ کیفیت آن چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چیزی را روی جراحت و خونریزی بگذارند و میّت را غسل دهند و کیفیت آن همانند غسل ترتیبی است و اگر غسل به هیچ وجه ممکن نیست تیمّم باید داد ولو به صورت جبیره‍ای باشد و کیفیّت به همان صورت تیمّم است.

مشاهده کامل

هرگاه دو جسد میت در اثر سوختگی یا بمباران شیمیایی به هم چسبیده‍اند و امکان جدا کردن آن‍ها نیست، تکلیف غسل و کفن و نماز و دفن آن‍ها چگونه است؟ – در همین فرض اگر یکی از اجساد، زن و دیگری مرد باشد حکم غسل، تیمم، کفن، نماز و دفن آن‍ها چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: با هم غسل داده شود و همراه هم کفن و نماز خوانده شود و دفن شود و فرقی بین زن و مرد نمی‍کند.

مشاهده کامل

در شرایطی که امکان دفن فوری اموات در محل حادثه وجود ندارد آیا سایر واجبات مثل غسل، کفن و نماز که امکان انجامش هست، واجب است فوراً انجام شود یا می‍توان آن‍ها را به تأخیر انداخت؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: فوریّت ندارد مگر آنکه تأخیر موجب بروز محذوراتی یا هتک حرمت به مسلمان باشد.

مشاهده کامل

حکم لباس و نماز مسئول تربیت و به کار گیری سگ‍های امداد و نجات که به طور مرتب با سگ در ارتباط است و به آن‍ها غذا می‍دهد در محل حادثه چیست؟ در غیر محل حادثه چطور؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چنانچه لباس پاکی برای نماز موجود باشد باید با لباس پاک نماز بخواند و الّا برهنه نماز بخواند و فقط عورتین خود را بپوشاند و اگر وسیله‍ای برای پوشش عورت هم ندارد با همان لباس نجس نماز بخواند و فرقی بین محلّ حادثه و غیر

مشاهده کامل

استفاده از وسایل، دارو، غذا و لباس‍هایی که از کشورهای غیر اسلامی توسط گروه‍های امدادرسانی می‍آورند از نظر طهارت و نجاست و مصرف چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: استفاده از داروها و لباس‍های کشورهای غیر اسلامی مانعی ندارد مگر آن داروها جنبه خوراکی داشته باشد و یا غذاهایی باشد که تذکیه در آنها معتبر است یا در تهیه آنها با دست غیر مسلمان تماس داشته است که اجتناب لازم است مگر اضطرار حاصل

مشاهده کامل

دریافت و استفاده از کمک‍های گروه‍های امدادی غیر مسلمان که به قصد اغراض سیاسی و با تحقیر مسلمانان انجام می‍گیرد، چه صورتی دارد؟ ثانیاً استفاده از مواد غذایی، بهداشتی و پوشاک آن‍ها با توجه به عدم اطمینان از طهارت آن‍ها چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: استفاده از کمک‍های غیرمسلمانان چنانچه موجب تحقیر مسلمین شود، جایز نیست مگر در حال اضطرار و استفاده از غذای آنان چنانچه درآنها از موادی استفاده شده که تذکیه در آنها معتبر است یا در تهیه آنها با دست غیر مسلمان تماس داشته است در غیر

مشاهده کامل

آیا احکام مربوط به غسل، تیمم، کفن، نماز و دفن اموات اهل تسنن هم مانند شیعیان است یا تفاوت دارد؟ در صورت تفاوت و نبود شرایط و لوازم انجام احکام مطابق نظر اهل سنت، وظیفه چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: احکام مذکور برای اهل تسنن فرقی با شیعیان ندارد البته اهل تسنن تلقین ما را ندارند.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن