درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

شخصی بعد از شستن دست چپ و قبل از انجام مسح سر، حدود ۲۰ قدم راه می رود و در حین راه رفتن نیز دست چپ را از آرنج تا سر انگشتان دست می کشد که هیچ نیازی به آن نیست، و سپس مسح می کند. حال آیا وضوی این فرد صحیح است؟

تا موالات عرفیّه به هم نخورد، اشکال ندارد و این مقدار موجب به هم خوردن موالات نمی شود.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن