درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

آيا قلّت و كثرت تفاوت ارزش پول در حكم مسئله فرق مى‏كند؟ باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بايد طورى قلّت و كثرت تحقّق پيدا كند كه عرف بگويد وام دهنده يا گيرنده ضرر كرده است تا موجب حکم به مصالحه شود. مواردى كه سقوط و كم شدن ارزش پول در حكم تلف شدن باشد عرفاً مثل ثلج در شتاء حكمش چيست؟ (يا صد تومان مهر در صد سال قبل كه برابر صد ميليون در حال حاضر است)

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بايد به قيمت روز محاسبه شود.

مشاهده کامل

كارخانه‏اى كالا را به عامل فروش جهت توزيع مى‏دهد و قيمت فروش را نيز مشخّص مى‏كند، امّا پس از مدّتى قيمت كالا افزايش مى‏يابد، حالا آيا فروشنده بايد كالاهاى موجود را به قيمت مصوّب نرخ قبل بفروشد، يا به قيمت جديد اعلام شده از سوى كارخانه؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتى كه تعهّد نداده باشد كه با قيمت مصوّبه بفروشد، مى‏تواند در صورت ترقّى قيمت، آن را به نرخ جديد بفروشد ولی رعایت انصاف نیکو است.

مشاهده کامل

اينجانب سال ۷۳ ده هزار كيلو چاى بسته‏بندى شده خريدارى كردم كه به مرور با قيمت مناسب بفروشم مقدارى از آن كه تا به حال باقى مانده، خود به خود از قيمت بالايى برخوردار شده، آيا به قيمت روز كه شايد چند برابر قيمت اصلى است بفروشم، اشكال دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اشكالى ندارد گرچه انصاف نیکو است.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن