درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

زن مبتدئه و مضطربه که عادتشان ده روز است اگر در یک ماه زودتر از ده روز پاک شوند و احتمال دهند خون در باطن است وظیفه شان چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید وارسی کند و در صورتی که در باطن خون نباشد واجبات خود را بجا آورد و بهتر است که محرّمات حیض را هم انجام ندهد.

مشاهده کامل

آیا زنان دارای عادت وقتیّه یا عددیّه به محض دیدن خون، محکوم به حائض می شوند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید تا ۳ روز، خون ادامه پیدا کند تا حکم به حیض شود. البتّه اگر یقین دارد که این خون، خون حیض است از همان ابتدا باید احکام حیض را جاری کند و اگر شک دارد باید استظهار کند. ( یعنی کارهایی که بر حائض

مشاهده کامل

اینجانب دارای عادت وقتیّه و عددیّه هستم یعنی اوّل ماه تا هفتم، خون حیض می بینم؛ لکن این ماه پس از اتمام هفت روز، بعد از آن که در حالت پاکی بودم، دو مرتبه خون دیدم. آیا خون دوّم حکم حیض است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر سر ۱۰ روز پاک شده اید بقیّه خونی هم که از روز هفتم تا دهم دیده اید حیض است، و اگر خون از ۱۰ روز گذشته باشد به مقدار عادت، حیض است و مازاد بر عادت، استحاضه است.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن