درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

تطهیر فرشی که بواسطه بول کردن طفل صغیر نجس شده باشد به چه صورت است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: برای تطهیر فرش لازم است ظرفی را در زیر فرش در محلّ نجاست قرار داده و با آب جاری مثل شیلنگ روی آن گرفته و بهتر است فشار دهید تا آب آن داخل ظرف بریزد و اگر با آب قلیل می شویید لازم است چند

مشاهده کامل

در خانه هایی که اطفال وجود دارند گاهی اوقات این کودکان، فرش یا لباسمان را نجس می کنند. پس از نجس شدن، چند دفعه شستن آنها با آب الزامی است؟ حکم نماز خواندن با آن لباس چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: برای شستن فرش یا لباس با آب جاری یک بار کفایت می کند و با آب قلیل هم بعد از رفع عین نجاست دو مرتبه آب بگیرند و فشار دهند و نماز با لباس نجس جایز نیست و در فرش هم اگر خیس باشد ایستادن

مشاهده کامل

اگر داخل دهان به جهتی خون بیاید لطفاً نحوه تطهیر آن را بیان فرمایید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: با بر طرف شدن خون ـ در آب دهان مستهلک شود یا بيرون ريخته شود ـ داخل دهان خود به خود پاک مي شود، و بخش بيرونی دهان و لبها اگر آلوده شود باید با آب تطهير گردد یعنی در آب جاری یا کر شسته

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن