درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر کسی پس از بول یا غائط محل را با پارچه یا دستمال کاغذی تمیز کند پاک می شود و می تواند نماز بخواند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: محل بول فقط با آب پاک می شود، ولی در مخرج غائط استفاده از سه سنگ و مانند آن برای تطهیر نیز کفایت می کند، و نماز هم بدون پاک شدن شرعی باطل است .

مشاهده کامل

فرد بیماری که مجبور است اکثراً موضع دفعی خود را با داروئی چرب نماید، بعد از قضاء حاجت، طریقه و حکم تطهیرش چگونه است؟ (خصوصاً آنکه چربی مزبور، به راحتی، قابل رفع نیست). آیا با این وضع، می تواند نماز استیجاری بخواند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بهتر است قبل از تطهیر با دستمال کاغذی و یا پارچه ای محل چربی را پاک کند و بعد تطهیر نماید، گر چه اگر مطمئن باشد که عین نجاست با تطهیر و شستشو از مخرج برطرف شده است، پاک می باشد و نماز مانعی ندارد

مشاهده کامل

آیا با آب قلیل می توان مخرج بول و غایط را پاک کرد؟ شرایط آن را بیان فرمایید.

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در مخرج بول اگر پس از برطرف شدن عین نجاست دو مرتبه آب روی مخرج ریخته شود، پاک خواهد شد و در مخرج غایط چنانچه طوری شسته شود که ذره ای از غائط در آن نماند پاک می شود و دوباره شستن لازم نیست.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن