درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر پدرى فوت نمايد و قبل از تقسيم اموال ايشان بين ورثه بعضى از ورّاث هم فوت نمايند آيا به وارثان ورثه فوت شده ارث پدر مى‏رسد يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: به محض اينكه شخصى فوت مى‏نمايد اموال ميّت به ورثه تعلّق مى‏گيرد گرچه تقسيم نشود و لذا ورثه وارثان فوت شده از اموال پدر بزرگ به نسبت ارث مورّثشان ارث مى‏برند.

مشاهده کامل

زيد داراى عيال و هشت اولاد است كه چهار تا پسر و چهار تا دختر مى‏شود يكى از دختران ازدواج نموده داراى فرزند پسر است هم چنين زيد داراى خانه است در مسافرتى زيد با عيال و يك پسر و چهار دختر و نوه دخترى خود بر اثر تصادف كشته مى‏شوند با توضيح اين كه زيد با عيال و پسرش در دم كشته مى‏شوند و در راه بيمارستان يكى از دخترها و در بيمارستان دختر ديگر و روز بعد دختر سوّمى با نوه زيد و دختر چهارّمى نيز چند روز بعد فوت نموده است، بنابراين در حال حاضر براى زيد سه پسر و دامادش به عنوان وارث باقيمانده است بفرمائيد: مايملك زيد و ديه چگونه تقسيم مى‏شود و تكليف دخترى كه ازدواج كرده و از شوهرش مهريّه را طلب دارد، چه صورت دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر امكان دارد علم پيدا كنيم كه زيد و همسرش و پسر، كدام زودتر مرده‏اند بايد طبق قواعد شرع آن كس كه بعد مرده از آن كس كه زودتر مرده است ارث ببرد، طبق سهام طبقات الارث و اگر يقين پيدا كنيم كه همه با

مشاهده کامل

پدر و برادرمان در زير آوار جان سپردند وضعيت ارث آنها چگونه است، لازم به توضيح است كه هم پدر و هم برادرمان داراى فرزند هستند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در فرض سئوال، اوّل بايد پدر را زنده فرض كنيم كه از پسرش ارث به سهم الارث خود ببرد و بعد پسر را زنده فرض كنيم كه از پدر به مقدار سهم الارث، ارث ببرد لازم به ذكر است كه پدر و پسر از همديگر

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن