درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

پدر وصيت كرده كه مادر ما بايد در منزل سكونت داشته باشد تا زمان حيات حال اگر طبقه دوّم منزل را اجاره داده باشيم آيا از اين كرايه منزل هم مادر ما ارث مى‏برد يا خير؟ در ضمن مادر ما از اين منزل يك دانگ شريك مى‏باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مادر يك هشتم از كرايه را ارث مى‏برد و اضافه بر اينكه به نسبت به يك دانگ هم از كرايه به مادر مى‏رسد.

مشاهده کامل

شخصى داراى دو فرزند پسر و دو فرزند دختر است اين فرد دو فرزند خود را بنام¬هاى زيد و هند در سنّ ۶ ماهگى به علّت فوت همسرش به تهران برد و به مراكز مخصوص سپرد و ديگر هيچ خبرى از آنها ندارد حال اين مرد وصيّت كرده كه من تمام مخارج عروسى دختر ديگرم را مى‏دهم و در مقابل او از من ارث نبرد و اين دختر هم قبول مى‏كند و وصيّت نامه پدر خود را امضاء مى‏كند بعد از مدّتى فرزند مذكّر او هم فوت مى‏كند و بعداً دختر به اين وصيّت نامه اعتراض مى‏كند حال سئوال اين است كه ارث اين مرد چگونه تقسيم مى‏شود و آيا آن دو فرزند نامعلوم هم فى الواقع ارث مى‏برند يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر اين دختر به صورتى امضاء كرده كه ديگر هيچ مالى از پدر به من نرسد حتّى اموالى كه بعد از امضاء، پدر كسب كند و امضاء هم با رضايت انجام شد در اين دو صورت اگر پسری که مرده مرگ او بعد از پدر

مشاهده کامل

شخصى چهار پسر و پنج دختر از يك زن و يك پسر از زن ديگرش دارد و زمين خود را براى چهار پسر خود هبه كرد و پنج دختر را از ارث محروم مى‏كند و پسر پنجمى‏اش را كه از زن ديگرش است از او هيچ اسمى برده نشده نه در بين دختران از ارث محروم شده و نه در بين پسران صاحب حقّ شده آيا اين پسر پنجمى از پدر ارث مى‏برد يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر واقعاً در زمان حيات، پدر تمام اموال را به پسران چهارگانه هبه نموده باشد و قبض و اقباض هم شده باشد و چيزى از اموال باقى نمانده باشد عملاً دختران و يك پسر چيزى نمى‏برند ولى اگر وصيّت كرده باشد و نه هبه، وصيّت

مشاهده کامل

منزل مسكونى را زن و شوهرى با هم ساختند كه پدر و مادر طرفين در ساخت آن كمك كرده‏اند و بعد از ساخت زن فوت مى‏شود آيا سهم مرحومه بايد تفكيك شود و آن را به دخترش داد يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر زن و شوهر در خانه شريك هستند فقط از سهم ميّت بايد بین ورثه او قسمت شود و سهم مرد قسمت نمى‏شود.

مشاهده کامل

كسانى ملك خود را بين خود تقسيم مى‏كنند و هر كدام بالاى زمين خود را آباد و عمارت ساخته و درخت غرس مى‏نمايند و مدّت پنجاه سال يا بيشتر از اين تصميم گذشته است آنهايى كه ملك را تقسيم كرده‏اند فوت شده‏اند نوبت به اولاد مى‏رسد و حتّى نوبت به نوه‏ها مى‏رسد آيا آن تقسيم اشخاص متوفّى نافذ است يا وارثين مى‏توانند از اوّل تقسيم نمايند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تقسيم آباء و اجداد نافذ است و حقّ بر هم زدن آن را ندارند مگر با رضايت همه مالكين.

مشاهده کامل

شخصى در موقع رفتن به مكّه يك دانگ از منزل مسكونى را كه چهار دانگ آن را به سيّد على سادات پور داده بود به مادر بنده كه سيّده بود بنام سهم سادات هديه كرد و يك دانگ از خانه را به ناپدرى بنده اهداء نمود حال بفرمائيد آيا مادر بنده از آن يك دانگ خانه سهم شوهر مرحوم خود ارث مى‏برد يا خير؟ آيا در فرض مسئله بالا بنده و خواهرم از آن خانه كه يك دانگ سهم ناپدرى من مى‏باشد سهم مى‏بريم يا خير؟   با فرض سئوال ۲ آيا بنده و خواهرم از مادرمان از آن يك دانگ خانه سهم مى‏بريم يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: از اصل زمين ارث نمى‏برد ولى از ساختمان يك دانگ ارث مى‏برد. اگر ناپدرى شماست، شما ارث نمى‏بريد. ارث مى‏بريد.

مشاهده کامل

منزل مسكونى كه در اختيار اينجانب است آيا مى‏شود به اسم خانم كرد و زمينى كه دارم آيا مى‏شود آن زمين را براى ثلث خودم قرار دهم يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر در زمان حيات به خانمتان ببخشيد، اشكال ندارد و زمينى كه داريد اگر از ثلث اموالتان كه به ارث گذاشته مى‏شود، بيشتر باشد بايد با اجازه ورثه به عنوان خودتان وصيّت كنيد ولى اگر به حدّ ثلث باشد يا كمتر اشكال ندارد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن