درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

كسى كه در ماه مبارك رمضان، عمداً غسل نمى‏كند تا وقت تنگ شود، سپس تيمّم مى‏كند آيا با بودن آب حكم غسل جنابت دارد يا خير و مى‏تواند وارد مسجد شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: این تیمّم صرفا برای روزه گرفتن کفایت میکند و برای نماز باید غسل جنابت کند و اگر آب ندارد باید مجدد برای نماز صبح تیمّم کند و با تیمّم برای روزه نمیتواند وارد مسجد شود.

مشاهده کامل

در ماه رمضان فردى عمداً غسل نمى‏كند، تا وقت تنگ شود، سپس تيمّم مى‏كند و تا طلوع آفتاب كارى كه مبطل طهارت باشد انجام نمى‏دهد، آيا با تنگى وقت مى‏شود با همين تيمّم نماز خواند يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: با آن تيمّم نمى‏تواند نماز بخواند و بايد غسل كند و اگر از غسل كردن معذور است، مجدّداً تيمّم نمايد، مگر آنكه عذرش از اوّل كه تيمّم كرده تا وقت تنگى نماز باقى بوده باشد.

مشاهده کامل

كسى كه در تنگى وقت، قبل از اذان صبح در شب¬هاى ماه مبارك رمضان تيمّم كند و در صورت عدم وجود آب و غسل تا طلوع آفتاب، آيا شرعاً مى‏تواند با آن تيمّم كه كرده است نماز بخواند، و يا بايد يك تيمّم ديگرى هم بنمايد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر در حال تيمّم، در تنگى وقت جهت گرفتن روزه آب داشته و بعد مفقود شده، آن تيمّم كفايت نمى‏كند، ولى اگر در همان حال هم، آب نداشته و بعد از آن هم آب پيدا نكرده، همان تيمّم براى نماز، كافى است.

مشاهده کامل

اگر شخص جنب در ماه مبارك رمضان در تنگى وقت تيمّم كند آيا با اين تيمّم مى‏تواند نماز صبح بخواند و حال آنكه بيش از يك ساعت تا طلوع آفتاب وقت باقى مانده است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: با آن تيمّم نمى‏تواند نماز بخواند و بايد غسل كند و اگر معصيت كرد و غسل نكرد تا وقت تنگ شد، بايد يك تيمّم ديگر انجام دهد.

مشاهده کامل

کوهنوردان که برای فتح قله ها می روند و به خاطر سردی فوق العاده هوا وضو گرفتن شان توأم با عُسر و حرَج از جمله موجب مریضی است، آیا جائز است تیمّم نمایند؟ و اگر کوه پُر از برف بوده و تیمّم ممکن نباشد، تکلیف نماز و روزه شان چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: با فرض مذکور تیمّم جایز است و اگر کوه پر از برف باشد و امکان وضو و تیمّم هم نباشد به همان حالت نماز را بخواند و بنابر احتیاط واجب بعداً قضا نماید.

مشاهده کامل

برای کسی که اطمینان دارد تا چند روز دیگر نمی تواند وضو بگیرد آیا جایز است قبل از اذان، تیمّم بدل از وضو نماید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر برای کار واجب و یا مستحب دیگری غیر از نماز یومیه تیمّم کرده و تا وقت نماز نیز عذر او باقی است و مأیوس از برطرف شدن عذر تا آخر وقت باشد، میتواند با همان تیمّم نماز بخواند

مشاهده کامل

شخصی در غسل و یا وضو، آب برای او ضرر داشته و تکلیف او تیمّم است. حال اگر مخالفت کند و غسل و یا وضو بگیرد حکم نماز و روزه ای که بعد از آن بجا آورده و گرفته را بیان فرمایید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که علم داشته غسل و یا وضو برای او ضرر دارد و تخلّف کرده است نماز و روزه هایی که با آن غسل و وضو انجام داده، باطل است.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن