درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

خانمى بعد از اينكه با شوهرش نزديكى كرد بر اثر خجالت، بدون غسل نماز و روزه انجام داده است حالا اين زن هفتاد سال دارد فعلاً نه توان قضاى نماز و روزه را دارد و نه قدرت دادن كفّاره در اين صورت چه كارى را بايد انجام دهد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در فرض عدم توان انجام قضای روزه و پرداخت کفاره باید وصیت کند که ورثه از اموال او کفاره را بپردازند و روزه قضا بگیرند و اگر به مقدار کم توان گرفتن روزه و یا دادن کفاره را دارد به همان مقدار انجام وظیفه کند.

مشاهده کامل

شخصى از سنّ پانزده سالگى شروع به خواندن نماز و گرفتن روزه مى‏نمايد حال آنكه قبل از پانزده سالگى بالغ بوده است ولى دو شرط ديگر بلوغ را نمى‏دانسته است و فكر مى‏كرده شرط بلوغ پانزده سال قمرى است و دو شرط ديگر را در سنّ نوزده سالگى ملتفت و متوجّه شده است آياروزه‏هايش را كه نگرفته است بايد كفّاره بدهد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: با فرض مذكور فقط بايد روزه را قضا نمايد.

مشاهده کامل

دختر خانمى سال اوّل تكليفش را روزه نگرفته، وظيفه‏اش چيست؟ آيا كفّاره هم بر او واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتى كه شرائط روزه گرفتن مثل استطاعت بدنى در او بوده و روزه نگرفته است، بايد روزه را قضا و كفّاره هم بدهد و امّا اگر قدرت بدنى نداشته و بسيار ضعيف بوده كه معمولاً روزه گرفتن برايش قابل تحمّل نبوده، فقط قضا دارد.

مشاهده کامل

شخص جنب در ماه رمضان وقتى سر و گردن و يا طرف راست را مى‏شويد فجر صادق طلوع مى‏كند، با دو فرض تقصير و عدم تقصير آيا روزه او قضا و كفّاره دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتى كه مقصّر نبوده و عمدى هم در تأخير نداشته، روزه او صحيح است و در صورت تقصير، فقط بايد روزه را قضا كند.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن