درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

آيا وجوب اداء مدّ طعام فورى است يا تأخير آن تا آخر ماه رمضان و يا تقديم آن به عنوان قرض دادن جايز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بهتر است كه تأخير نيندازد و اگر به عنوان قرض به فقير بدهد و در موعدش به عنوان كفّاره قبض و اقباض كند يا وكالت به فقير بدهد در مورد قبض و اقباض، اشكال ندارد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن