درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

کسی که آب در اختیار ندارد و یا به دلیل عذرهای دیگر غیر از تنگی وقت نمی تواند غسل جنابت کند، آیا جایز است عمداً خود را در شب های ماه رمضان جنب کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: احتیاطا نباید خود را جنب کند گرچه اگر می تواند تیمّم انجام دهد، بعید نیست که روزه صحیح باشد. لکن قضای روزه موافق احتیاط است.

مشاهده کامل

شخصی در حال روزه ماه رمضان با همسر خود بازی کند تا وقتی که دیگر احساس کند ممکن است منی بیرون بیاید. حال، در حالی که اطمینان دارد اگر خودداری کند منی بیرون نمی آید از ادامه بازی خودداری کند ولی بر خلاف اطمینان وی، منی بیرون بیاید روزه اش چه حکمی دارد؟ در صورت بطلان، آیا کفّاره هم واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر اطمینان داشته که منی خارج نمی شود و اتّفاقاً خارج شود روزه باطل نیست گرچه بنابر احتیاط مستحب قضای آن روز را بجا آورد ولی اگر اطمینان نداشته و این کار را کرد، باید روزه را قضا کرده و کفّاره هم بدهد.

مشاهده کامل

شخصی چندین سال در ماه رمضان و غیر آن عادت به استمناء داشته است، نماز و روزه اش چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید نمازها و روزه ها را قضا کند و بابت روزه هایی که باطل کرده، کفّاره جمع بر او واجب است؛ البتّه اگر بعد از استمناء غسل جنابت هم می کرده، نمازهای او باطل نبوده و قضا ندارد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن