درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

در چند سال اخیر به طور گسترده مرسوم گردیده برای افرادی که از زیارت مراجعت می نمایند یا برای افرادی که بستگان خود را از دست می دهند پارچه های تبریک و تسلیت نصب می گردد. لطفاً بیان فرمائید: الف- اگر از بودجه شخصی باشد اسراف محسوب می گردد یا خیر؟ ب- چنانچه از بودجه دولتی هزینه گردد چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: انجام اینگونه هزینه ها شایسته نیست و در برخی موارد مصداق اسراف است و حرام می باشد و اگر از بودجه دولتی باشد بدون مجوز قانونی حرام و ضمان آور خواهد بود.

مشاهده کامل

شخصی سرطان داشت که بعد از جراحی خوب شد، ولی سرطان بطور کامل از بدن وی خارج نشده است و مدت مدیدی در بیمارستان جهت انجام شیمی درمانی بستری بود و اکنون سرگیجه مختصری دارد و هوش و حواسش خوب نیست. قصد حج تمتع را دارد آیا می تواند شخصاً برود یا نائب تعیین کند و اگر شخصاً برود چه اعمالی از او ساقط می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: شخصاً به حج برود و هر کار که نتوانست انجام دهد یا بخوبی نتوانست انجام دهد برای آن کار خاص نائب بگیرد.

مشاهده کامل

هر چند که تکرار حج همه ساله مستحب و ثواب بسیار دارد اما در بسیاری از کشورها و شهرهای اسلامی مؤمنان بی نوایی هستند که محتاج یک لقمه نان و اندکی لباس هستند اگر امر دایر باشد میان این دو، کدام را باید ترجیح داد ؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر شرایط عادی باشد بعید نیست که کمک به فقرا بهتر باشد، اما در شرایط خاص مثلا در صورت نبود حاجی در ایام حج، اولویت با حج است.

مشاهده کامل

یکی از برکات حضور در حج «یخرج من ذنوبه کهیئته یوم ولدته أمّه» است، آیا به استناد این کلمات شریفه، اگر شخص فاسق به حج برود و برگردد می شود پشت سر او در نماز اقتدا کرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تا اثر توبه از استغفار و امثال آن ظاهر نشود، نمی شود بر چنین شخصی اقتداء کرد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن