درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

شخصى بر اثر تصادف دو پايش قطع شده آيا دفن پاها واجب است يا خير؟ و در صورت نياز اشخاص ديگر، فروش آن چه صورت دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتى كه قابل پيوند به خودش يا به ديگرى به وسیله اهداء نباشد، بنابر احتياط دفن نمايند، امّا معامله به صورت بيع در اعضاى قطع شده خالى از اشكال نيست، ولى دادن پول جهت تحصيل رضايت از صاحبش مانعى ندارد.

مشاهده کامل

آيا فروش عضو قطع شده، در حدّ يا قصاص يا واگذارى آن به مسلمان ديگر جايز است يا خير؟ و اگر جايز است رضايت چه كسى شرط است و پول از بابت فروش آن به چه كسى مى‏رسد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: فروش عضو قطع شده كه از اعيان نجسه است، جايز نيست ولى پول گرفتن براى رضايت دادن نسبت به پیوند عضو مانعى ندارد و پول هم مال صاحب عضو است كه صاحب حقّ مى‏باشد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن